Ongeveer 250 jaar geleden werd ver buiten het centrum een Joodse begraafplaats ingewijd op de plek die we nu Veldkamp noemen. Voor de Tweede Wereldoorlog lagen rondom de begraafplaats brede greppels en stonden er beduidend meer grafzerken op het veld. Ook enkele houten zerken.
Vlakbij de begraafplaats stond een boerderijtje met daarnaast een metaheer-huisje waar de rituele wassingen plaatsvonden. Grond, erf en boerderijtje waren eigendom van de Joodse gemeente.

Tijdens de oorlog zijn een aantal zerken vernield toen de naastgelegen kazerne werd beschoten.

In de jaren vijftig zijn bij de aanleg van de nieuwe woonwijken Tinnegieter en Veldkamp het boerderijtje en het reinigingshuisje verdwenen.