Bezoekadres: Jodenkerksteeg 1, 3841 LP Harderwijk

Postadres Friesegracht 21| 3841 GM  Harderwijk

www.sjeh.nl
info@stichtingjeh.nl

KVK nummer: 72574569
RSIN nummer: 859158548
IBAN: NL12 RABO 03 3350 8246

-Jaarrekening 2021
-Jaarrekening 2022
-Jaarverslag 2021
-Jaarverslag 2022
-Jaarverslag 2023

-Beleidsplan 2022-2027
-Beleidsplan 2020-2021
-Jaarcijfers 2020

Missie

De nog aanwezige kennis van de Joodse samenleving in Harderwijk voor de toekomst te bewaren.

De visie

De vastgelegde kennis modern en toegankelijk te presenteren om zeker ook voor de komende generaties de herinnering levend te houden aan de eens bloeiende Joodse gemeenschap in Harderwijk en omgeving.

De identiteit

Een ongebonden vrijwilligersorganisatie en met een breed maatschappelijk draagvlak.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De middelen

De oprichters hebben financiën ter beschikking gesteld en de gemeente Harderwijk heeft financiële ondersteuning toegezegd. Kapitaal is nodig om de projecten door professionals goed vorm te laten geven, om de locaties te voorzien van het nodige en onderhoud voor de toekomst veilig te stellen. De lang jarige kosteloze en vriendschappelijke samenwerking tussen grafisch ontwerpbureau AMC Ton Pors en de heer Anton Daniëls heeft onder meer een digitale fotoreconstructie van de voormalige Mikwot in de synagoge opgeleverd. Deze unieke samenwerking en expertise op historisch, artistiek en technisch terrein maakt het mogelijk de geschiedenis professioneel in beeld te brengen.

digitale fotoreconstructie van de voormalige Mikwot

Samenwerking

De stichting is een resultaat van de samenwerking tussen De Stichting Oude Synagoge, de Historische Vereniging Herderewich en JSH Monumenten BV

Er wordt samengewerkt met de werkgroep kerk en Israël, het Stadsmuseum, de Stichting Rondeel en het Gilde van Stadsgidsen. De voormalige Joodse samenleving is een van de 12 thema’s in het Stadsmuseum en bezoekers worden verwezen naar de voormalige synagoge.

Verder zijn er contacten met de Sjoel Elburg, kamp Westerbork, Museum het Pakhuis, lokale kerken en niet in de laatste plaats de gemeente Harderwijk.

Vrijwilligers

Een groep vrijwilligers heeft in de zomer 2019 de expositie bemenst en waren er klaar voor om ook in 2020 en 2021 de begeleiding van bezoekers op zich te nemen. Helaas moest de expositie vanwege de coronacrisis gesloten blijven.

Voor de zomer 2022 zijn de vooruitzichten gunstig. De expositie gaat weer open en vrijwilligers staan klaar om gasten te ontvangen.

Slot

De stichting gaat uit van langjarige duurzame presentatie en breed maatschappelijk draagvlak.