Vrienden en sponsors

De beschreven projecten zouden niet tot stand gekomen zijn zonder de steun van velen, in welke vorm dan ook.

We noemen:

 • AMC Ton Pors
 • Graphics Harderwijk
 • De gemeente Harderwijk
 • Cultuur- en erfgoedpact Noord Veluwe
 • De provincie Gelderland/ Gelderland herdenkt
 • De Historische vereniging Herderewich
 • Het inloophuis en de Stichting de Oude Synagoge
 • JSH BV
 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 • Werkgroep Kerk en Israel
 • Het Burger Weeshuis
 • De Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds
 • Levi Lassan
 • VSB fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
 • Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

en heel veel particulieren en persoonlijke contacten.