Bestuur

Bestuursleden van S.J.E.H.

Plannen voor de toekomst

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan

Samenwerking

ons netwerk

” Middelen ”

De oprichters hebben financiën ter beschikking gesteld en de gemeente Harderwijk heeft financiële ondersteuning toegezegd. Kapitaal is nodig om de projecten door professionals goed vorm te laten geven, om de locaties te voorzien van het nodige en onderhoud voor de toekomst veilig te stellen. De lang jarige kosteloze en vriendschappelijke samenwerking tussen grafisch ontwerpbureau AMC Ton Pors en de heer Anton Daniëls heeft onder meer een digitale fotoreconstructie van de voormalige Mikwot in de synagoge opgeleverd. Deze unieke samenwerking en expertise op historisch, artistiek en technisch terrein maakt het mogelijk de geschiedenis professioneel in beeld te brengen.

Om met de uitvoering van het project te kunnen starten, moeten overheden worden benaderd voor ondersteuning, maar ook private fondsen en banken.

De project begroting is door een grote vrijwillige inzet van diverse partijen bescheiden gehouden, maar het vraagt voortvarende beslissingen van de aangesproken fondsen. Als er onvoldoende fondsen op tijd binnen zijn, is dat een uitdaging die er mogelijk toe kan leiden dat het project Joods Erfgoed in Beeld in stukken geknipt moet worden, in de project begroting zijn deze knippen meegenomen. Het virtueel maken van het deels verdwenen erfgoed heeft de hoogste prioriteit.

Wilt u ons financieel steunen, doneer hier!